Pressebilleder med tilhørende tekster

 

 

  Foto 1

Martinus 30 år gammel (1921) – 4 måneder efter sin kosmiske ilddåb.
 
 

Foto 2

H. C. Andersen kunne gøre virkeligheden til et eventyr.
Martinus viser, at eventyret er virkelighed!

 
Foto 3

Martinus 44 år gammel (1935). 
Første bind af Livets Bog er udkommet. Livets bog 1-7 er hovedværket i Det Tredie Testamente, som indtil videre er udkommet, helt eller delvist, på 19 sprog.
 
 

Foto 4

Martinus og hovedsymbolet. Året er 1955. Arbejdet med de vigtigste kosmiske analyser i Det Tredie Testamente er fuldført.

 
  Foto 5

Her ser vi Det Gamle Testamentes moral-idé: ”Øje for øje og tand for tand”. Vi ser dagens urolige verden og krigenes årsag. Selviskheden og den åndelige uvidenhed styrer menneskene ind i dommedagen.

Symbolets titel: Gennem indvielsens mørke – helvede eller ragnarok.
 
 

Foto 6

Her ser vi Det Nye Testamentes moral-idé: ”Elsk eders fjender”. Vi ser freden og vejen dertil.

Symbolet med det kristuslignende væsen hedder: ”Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse”.

 
  Ovenstående symboler fra omslaget på Martinus værk udtrykker det kosmiske livssyn: kroppen (hjertet) er blot redskab for det evigt levende jeg (trekanten) bag organismen. Vi udvikles fra liv til liv (rektanglerne), fra dyr (orange) til menneske (gul). Ved at ”høste som vi sår” (buerne) modnes vi frem til den alkærlige tilstand og det egentlige liv ét med Gud i de højere verdener, der venter os (stråleglorien bagved) efter mættelsen af selviskheden.  
     

Foto 7

Her ser vi hele kredsløbet hvoraf overgangen fra dyr til menneske blot er en (ubehagelig) fase. Denne overgang (symbolsk placeret ved jordkloden) finder sted over flere tusinde år og udmunder i et rigtigt menneskerige (den lille farvede stjerne) her på kloden.

Symbolet i sin helhed udtrykker Gud (helheden) og Gudesønnerne (små cirkler). Alt i verdensaltet er Gud. I Gud lever vi, røres vi og ere vi.  Alle levende væsener – alt hvad der eksisterer – deler samme evige struktur og identitet. Den hvide farve symboliserer, at der er samme "jeg" bag alle skabte organismer. Kærlighed er således verdensaltets grundtone, fra mikro- til makrokosmos.

De kosmiske analyser forklarer ”Det evige verdensbillede, det levende væsen II, den evige Guddom og de evige gudesønner” (symbolets navn).

 
     
Foto 8

Det Tredie Testamente omfatter Martinus' samtlige udgivne værker (her i dansk udgave). Med tekst og symboler forklares den guddommelige verdensplan bag udviklingen.