Martinus holder foredrag...

audio.php 

Den til tider lidt forringede lydkvalitet skyldes, at foredragene er overspillet fra gamle spolebånd. Vi kan takke Inge Sørensen for de fleste af disse optagelser. De gamle spolebåndoptagere var ikke altid lige lette at håndtere (og bære). men det hindrede altså ikke Inge!

Udover foredragene herunder tilføjes løbende nye upublicerede foredrag her

Kristendommens verdensepoke
Vejen, sandheden og livet
Du skal ikke ihjelslå
Kristendommen
Lys i mørket
Guddommen
Er Gud usynlig?
Den ufærdige menneskehed
Guddommen, livet og væremåden
Menneskeheden og Guds verdensplan
Den evige guddom (Verdensbilledet i lommeformat)
Guds skabelse af mennesket i sit billede
Kristendommens to epoker
Guds eksistens
Guds billede
Ægteskabets kredsløb
To slags kærlighed
Den højeste ild 1
Den højeste ild 2
Verdens frelse
Bevidstløshedens mysterium
Døden (foredrag fra 1958)
Døden (foredrag fra 1968)
Døden og paradiset
Gennem døden 1
Gennem døden 2
Livsoplevelse
Verdenssituationen
Problemet med vor næste
Bevidsthedens giftstoffer
Talent for skæbnemodtagelse
Menneskehedens skæbnesituation
Menneskehedens fremtid
Himmeriges rige
Det tredie testamente
Omkring min missions fødsel
Mit forhold til Gud
87 års dagen

• 89 års dagen - Denne tale for 500 mennesker på Hotel Sheraton d. 11 aug 1979 er gengivet i Kosmos nr. 8 - 1994 under titlen: "Kristi genkomst – talsmandens komme".


90 års dagen - Denne tale for 1200 hundrede mennesker i Falkoner Centret d. 9 aug. 1980 er også gengivet i Kosmos 1991 nr. 8 under navnet "Kristusprincippet".


Fra april 2008 og fremad lægges efterhånden samtlige Martinus foredrag til afspilning fra denne side: 
www.det-tredie-testamente.dk