Eksempler på bøger om Martinus og hans værk Det Tredie Testamente

En introduktion til Det Tredie Testamente – Bibelens fortsættelse
af Rolf Elving

Det Tredie Testamente forvandler kærlighed, dvs. dette "at elske sin næste som sig selv" til videnskab ved at påvise denne livsholdnings harmoni med et kosmisk verdensbillede. Alle verdensreligioners kærlighedsbudskab bliver dermed forankret i virkeligheden.

I denne introduktion præsenterer Rolf Elving Det Tredie Testamentes verdensbillede og kosmiske livssyn og understreger sammenhængen mellem Det Gamle Testamente, Det Nye Testamente og Det Tredie Testamente.

Bogen kan købes her!
Forlag: Borgen

   
 

Martinus og hans livsværk Det Tredie Testamente
En biografi i 2 bind på 1.280 sider af Kurt Christiansen

Hvem var Martinus?
Hvem var den mand, der skrev tusindvis af sider, der tilsammen tegner et helt nyt og sammenhængende billede af universet, såvel den synlige del, såvel det fysiske som det åndelige univers med Gud i centrum?

Martinus beskriver et univers hvor alt er levende og hvor alt er en del af Gud. 

Martinus beskrivelse er et dokument der taler til alle de mennesker, der har svært ved at tro på en Guddom baseret på de traditionelle religionsformer, men må have noget klart og logisk at forholde sig til.

Derfor har forfatteren stillet sig selv følgende spørgsmål:
Var Martinus en charlatan og åndelige plattenslager?
Var Martinus et menneske med en livlig fantasi?
Var Martinus et menneske der havde sammenkogt og opstillet af en række religioner og trosretninger på en ny måde?
Var Martinus et menneske, der var i besiddelse af nogle åndelige evner, som vi andre ikke har, og som han benyttede til at udvikle sin åndsvidenskab?
Var Martinus en moderne profet?
Var Martinus den inkarnerede Guddom?

Det er en række spørgsmål som disse, der har fået forfatteren til denne bog til at beskæftige sig så intenst og dybdeborende med materialet om Martinus, og som søger at give sit svar på disse spørgsmål som en konklusion af arbejdet med det materiale, der findes om Martinus.

Biografien kan købes på www.nyimpuls.dk
Forlag: Kosmologisk Information

 
     
     
     
 

En rapport om mennesker og steder i Sindal og omegn ca. 1870–1907 set i lyset af Martinus' barndomserindringer
af Aksel Kristensen

Da min kone Marianne og jeg, i den tid vi har passet Martinus barndomshjem ”Moskildvad”, har været i kontakt med en masse mennesker, hvoraf flere havde fortalt os historier om stedet, om dets beboere, og enkelte slægtninge til Martinus har kunnet berette om små episoder, de havde hørt fra deres forældre, syntes vi, at vi måtte prøve at fastholde nogle af disse oplysninger. I hvert fald måtte vi prøve at sætte os grundigt ind i de lokalhistoriske forhold, som vi ville have glæde af i vor kontakt med gæsterne til barndomshjemmet.

Denne rapport er under udarbejdelse.