Kort litteraturöversikt, Tredje Testamentet

 

 

Tredje Testamentet omfattar Martinus samtliga utgivna skrifter och symboler.

LIVETS BOG (Band 1–7)


DEN EVIGA VÄRLDSBILDEN del l - 3

DEN EVIGA VÄRLDSBILDEN del 4*

LOGIK

BISÄTTNING

YTTERLIGARE BÖCKER OCH ARTIKLAR

En mängd artiklar har förekommit i tidskriften “Kosmos” och följande är utgivna i småböcker på såväl
svenska som danska. Många av dessa är baserade på föredrag. Böckerna kan beställas hos Stiftelsen
Tredje Testamentet i Sverige, www.tredjetestamentet.se

Nedan är artiklarna sorterade efter innehåll. Läsaren får intressanta inblickar i den invigdes syn på de
stora livsfrågorna. Några av dessa artiklar har blivit till mindre böcker, en del med flera artiklar i varje bok.

Kring min missions födelse - 
Julevangeliet - Gåvokultur - 
Julljusen - 
Påsk - 
Vad är sanning? - 
Pilatus,
Kristus och Barrabas - 
Vägen, sanningen och livet - 
Döm icke! - 
Varför skall man förlåta sin nästa? -
Tankar kring påsken - 
På kärlekens altare - 
Två slags kärlek - 
En glimt från världsåterlösningen -
Getsemane trädgård - 
Den sekundära och den primära uppståndelsen - Pingstglans över livet - 
Blad ur Guds bilderbok - 
Reinkarnationsprincipen - 
Jaget och evigheten - 
Odödlighet - 
De levande varelsernas
odödlighet - 
Genom världsalltets tomrum - 
Universums vintergator - 
Kosmiskt medvetande - 
Kosmiska glimtar - 
Det psykiska templet - 
Den stora födelsen - 
Mental suveränitet - 
Vägen till invigning - 
Bönens mysterium - 
Meditation - 
Det femte budet - 
Ut ur mörkret - 
“Djurets avbild” och “Guds avbild” -
Primitivitet och övertro - 
Medvetandets skapelse - 
Världssituationen och “Guds avbild” - 
Gud skapar människan - 
Djävulsmedvetande och kristusmedvetande - Lågintellektualitet och högintellektualitet -
Primitiv och intellektuell gudstillbedjan - 
Den längst levande avguden - 
Mellan två världsepoker -
Mänsklighetens öde - 
Livets ödesspel - 
Jordmänniskans ödesorsak - 
Världsreligion och världspolitik -
Världsfredens skapelse - 
Kulturens skapelse - 
Vägen till paradiset - 
Mänskligheten ett med Gud - 
Den andliga vetenskapens nödvändighet - 
Hinsides dödsfruktan - 
Den idealiska födan - 
Onaturlig trötthet -
Mentala fängelser - 
Livets väg - 
Mänskligheten och världsbilden - 
Kring mina kosmiska analyser


Det Tredje Testamente – Den intellektualiserede kristendom*

Artikelsamling 1

* Baserat på Martinus efterlämnade manuskript