Om förmågan att tala direkt med Gud

 

 

Martinus citat: "Det är nämligen min mission att visa människorna hän till Guds egen, genom de dagliga erfarenheterna och upplevelserna manifesterade "talen" och därigenom göra dem till fria andliga forskare och inte till en
onaturlig andlig sammanslutning av ämbetsmän eller undersåtar.

Den jordiska mänskligheten har nu nått fram till ett utvecklingsstadium där den måste lära sig förstå att den gudomliga visdomen väller fram överallt. Gud talar till människorna genom alla ting, behagliga och
obehagliga, genom kriser, fattigdom och arbetslöshet, genom krig, revolutuion och lidanden såväl genom sundhet, styrka och välbefinnande, genom kärlek, tolerans och visdom. Allt är utstrålning från samma väsen. 

Allt är en ut över världen, genom hela universum, genom mikro- och makrokosmos rungande röst eller tal. Den vibrerar genom stjärnornas sken. Den lyser i planeternas rörelser. Den viskar genom den svaga brisen och mumlas i skogens djup. Den flöjtar genom fabrikernas sirener och märks i maskinernas larm. Den sjungs över vaggan och talas vid graven.
Den är aning, vishet och tro. Den är vetande, insikt och hopp. Den är död, uppståndelse och liv. Den är färger, vibration och ljus. Den är allt vad som överhuvudtaget går att förnimma och uppleva. Och då detta tal, ju mer det förstås av individen, visar sig som en bekräftelse på att "allt är mycket gott", blir den alltså identisk med den allra högsta kärleksmanifestationen och visdomsförkunnelsen.”

Kosmos 1933