Den svenska utställningen om Tredje Testamentets eviga världsbild kom först till NaturMedicinskaHuset,  Ängelsberg/Västmanland. 

Sedan des är många fler utställningar igång och många är planerade. Se dom här

 

 

NaturMedicinskaHuset


NaturMedicinskaHuset,
ett hus fyllt av hälsa, konst, poesi, musik och mening. 

En lisa för kropp och själ.

- som besökare guidas du via 18 kosmiska symboler pedagogiskt in i denna osynliga orsaks- och tankevärld som är grunden till allt som sker.

 

 
Tredje Testamentet lyfter fram de eviga livsfrågorna ur trons töcken och förklarar dem i vetandets klara ljus. Livets mysterium som också är kärlekens mysterium, kan nu logiskt förklaras.

Med hjälp av vackra, uttrycksfulla symboler och korta förklarande texter till dessa kan du följa verkets röda tråd.

 
 

 
Här finns alla Martinus böcker samlade. 
Dels huvudverket som består av 7 band och 4 symbolböcker. Vidare ett 30-tal mindre böcker i olika ämnen som kan vara en bra början innan man går in i huvudverkets analyser. 

Utställningen finns även i katalogform och säljes 
här nonprofit.
 

 


NaturMedicinskaHuset är tänkt som en mötesplats för våra tankar och känslor. 
I tider av mörker samtalar vi om ljuset. 

Språket kan vara svenska, norska, engelska eller tyska – eller kanske esperanto…..?

   
 
 
 
 
 
Här kan du i lugn och ro läsa, lyssna till själens musik, fika eller samtala och filosofera. Vi mal vårt eget kaffe och brygger vårt gröna té med omsorg.

 

Föredrag:

Introduktionsföredrag om Tredje Testamentet av Martinus.    
Varför godhet lönar sig.
Hur jag håller kvar min hälsa och livsgnista.
Hur motgång vänds till medgång

Konferens & möteslokal:

Du är välkommen arrangera dina möten eller konferenser här. Vandrarhem finns i närheten om det är tal om mera än en dags konferens.

Studiecirklar:

Introduktion till Tredje Testamentet är planerad.   


(Dessutom: Massage för hemmabruk, QiGong för nybörjare, Friskvård med mening… Målarkurs, Ull/Tovning)

 


För god  personalomsorg gör ett besök i  NaturMedicinskaHuset i Ängelsberg.  
God hälsa och djup mening är en oslagbar kombination.
En lisa för själen.Ring eller skicka ett email för att se utställningen
- eller om du vill ha samma utställning på din ort.
I så fall hjälper vi gärna till om så önskas.


OBS!  Endast öppet efter avtalad tidsbokning.Varmt välkomna! 

Thor Gjörvad
NaturMedicinskaHuset
Ängelsbergsvägen 98
73790  Ängelsberg

Tfn.  0223 33067

Mail: 
naturmed@glocalnet.net
Nät:   www.naturmedicin.org

Eller 

nät:
www.tredjetestamentet.se
Mail: info@tredjetestamentet.se